2130105625 Αλικαρνασσού 41, Πειραιάς vb.imago@gmail.com
hero image

Μπούρα Παρασκευή
Ψυχολόγος Πειραιάς


ατομική ψυχοθεραπεία
 

Είναι η πιο δημοφιλής μορφή θεραπείας, στην οποία περιλαμβάνονται ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος. Βασικές αρχές της η εμπιστοσύνη και η φροντίδα. Μπροστά στο θεραπευτή του, ο θεραπευόμενος μπορεί να γίνει παιδί, έφηβος, ενήλικας και να μιλήσει ανοιχτά για τα ζητήματα που τον απασχολούν στο παρόν που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν και τις αγωνίες τους στο μέλλον.

Ο θεραπευτής είναι εκεί για να τον ακούσει, να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει και να τον προκαλέσει να θεραπεύσει το εσωτερικό του παιδί.

Η συχνότητα των συναντήσεων ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, σε σταθερή ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κι από τις δύο πλευρές και διαρκεί 50 λεπτά.

Η ψυχοθεραπεία κι όσα διαδραματίζονται στη διάρκεια της προστατεύονται από το απόρρητο.